Back to top

Vår på Brf Pallas

Vår på Brf Pallas

Innergården på Pallas börjar nu ta form. Vi på FR Fastighetsservice har nu planterat växter för att få det grönt & frodigt.