Bostadsrättsförening

Vi gör ert uppdrag enklare

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening ska vara roligt och ge er en chans att påverka ert boende. Vi hjälper till med allt från underhållsplaner till fönsterbyten och större ombyggnationer.

Vi hjälper dig gärna!

Per Sunnerdahl Eng
Per Sunnerdahl Eng
Kundansvarig BRF

0729-98 00 42

Vi hjälper dig gärna!

Angelica Daviand
Angelica Daviand
Ekonomisk förvaltare

0729-91 50 41

Högsta betyg till FR Fastighetsservice för service och underhållsarbeten hos oss!

Henry Hedengran, Ordförande BRF Trandareds Backe

Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Fastighetsförvaltning

Vi tar ett helhetsansvar i att förädla er gemensamma fastighet och ser till att värdet vårdas och att rätt åtgärder förbereds och utförs. Som erfarna fastighetsförvaltare kan vi även vara din förlängda arm vid t.ex. andrahandsuthyrning, omförhandling av leverantörer och korrekt och genomarbetat underlag till årsmötet. Vi erbjuder allt detta efter noggrant förarbete, till exempel genom skapande och uppföljning av underhållsplan.

Teknisk förvaltning

Vid behov av teknisk förvaltning ser vi till att helt anpassa drift och skötseln av mark och byggnader till fastighetens behov. Den tekniska förvaltningen är alltid baserad på underhållsplanen för fastigheten, en plan skapad tillsammans med dig. Underhållsplanen är ett bra verktyg för den som arbetar långsiktigt med en fastighet.

Vi stöttar även med andra myndighetskrav, till exempel besiktningar. Vi ser till att besiktningar, energioptimering samt framtagande av energiplan görs, när och om det finns behov av detta

Ekonomisk förvaltning

Vi är med er hela vägen och tar hand om allt som rör er förenings ekonomi. Vi hjälper till med löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, underhållsplaner och mycket mer. Vi tar hand om det löpande åt er så att ni inte missar något.

Yttre skötsel

Naturligtvis får du hjälp med all yttre fastighetsservice också, inklusive trädgårdsarbete som beskärning, gräsklippning, hetvattentvätt av markstenytor samt fasadtvätt och klottersanering. Här ingår om du önskar även snöröjning, maskinsopning och allmän markrenhållning.

Löpande underhåll

Om du önskar ingår generell service i vårt erbjudande, oavsett om det är inre eller yttre fastighetsskötsel. Löpande underhåll löser de flesta problemen, och ser till att värna värdet på din fastighet.

Felanmälan

Vi erbjuder den viktiga servicen med felanmälan och felavhjälpning. Genom vår felanmälans-tjänst kan medlemmarna själva enkelt anmäla fel i sina bostäder.

När du anlitar oss kan du lita på att vi tar varje enskilt uppdrag på stort allvar och att vi alltid använder erfarna och kompetenta medarbetare. Fråga oss gärna om hur vi kan hjälpa dig på ett smart, effektivt och kostnadsbesparande vis.

© 2023 FR Fastighetsservice | Made by everywhere