Entreprenad

Entreprenad och större uppdrag

Vi utför det mesta i eller vid din fastighet, som entreprenör inom en rad områden. Med våra kompetenta och noggranna hantverkare ser vi till att de utförda arbetena håller en hög nivå.

Vi utför det mesta i, vid eller nära din fastighet. Förutom att sköta din fastighet varje dag, löser vi en mängd olika typer av entreprenaduppdrag. Enkelt uttryckt sker detta inom olika typer av entreprenader.

Jag hjälper dig gärna!

Filip Nyman
Filip Nyman
Arbetsledare Entreprenad

0708-866704

Under många år har vi på CA Fastigheter anlitat FR Fastighetsservice till våra fastigheter i Borås. FR Fastighetsservice är en professionell leverantör av samtliga fastighetstjänster åt oss. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och kan varmt rekommendera deras tjänster!

Morgan Ulvestig, CA Fastigheter

Markentreprenad

Vi ser till att alla typer av markarbeten genomförs. Vi hjälper dig med dränering, stenläggning, grävarbeten i allmänhet och även anläggning av trädgård.

Byggservice

Oavsett vilken typ av projekt det handlar om kan vi stötta dig. Byggservice, renoveringar, snickeriarbeten, målning, projektledning, avfuktning samt fukt- och inomhusmiljöutredningar ingår i vår kompetens.

Dessutom har vi inom företaget byggdoktor-kompetens, när du behöver någon som sakligt kan utreda fukt eller annat inomhusmiljöproblem.

Underhållsentreprenad

Här ingår till exempel snöröjning, halkbekämpning och övrig vinterväghållning.

Våra entreprenadarbeten utförs antingen som separata uppdrag, eller enligt överenskommen underhållsplan. Att i god tid planera underhåll gör att både tidsåtgång och kostnader kan hållas nere. Vi hjälper dig med denna planering, läs mer om underhållsplaner under Fastighetsförvaltning.

Nöjda kunder!

Stefan/Allan Nordic PM
Nordic PM
FR vår förlängda arm. Vi var i behov av en samarbetspartner som vi kan lita på att sköta våra fastigheter och ta hand om våra hyresgäster på ett professionellt sätt. Den partnern fann vi i FR Fastighetsservice.
Jonas Haglund, VD
Rudholm & Haak
FR har ett helhetskoncept med både städ och fastighetsskötsel som passar oss på Rudholm Group väldigt bra. De håller en hög kvalitet och vi har en öppen och rak kommunikation vilket vi uppskattar.

Se fler referenser

© 2024 FR Fastighetsservice | Made by everywhere