Back to top

Fastighet

Fastighetsförvaltning/fastighetsservice

Vi på FR Fastighetsservice arbetar med kontinuerligt underhåll för att ständigt förbättra boendemiljön. Vi gör löpande tillsyn och skötsel för att hålla efter fastigheterna invändigt och utvändigt. Snabba och kvalitativa reparationer är av stor betydelse för hyresgästernas trivsel. Vi arbetar nära hyregästerna för att hålla en bra dialog. Detta är viktigt för oss för att fånga upp behov ute på fältet. Vi har många års erfarenhet i branschen och vi har många kompetenta och erfarna medarbetare. Likaså har vi ett gott samarbete med entreprenörer runt om i stan för att kunna erbjuda ett brett utbud och snabba tjänster. Kontakta oss gärna för närmare information om hur vi på FR Fastighetsservice arbetar med fastighetsförvaltning och hur vi kan hjälpa dig.

Tjänster inom fastighetsförvaltning/fastighetsservice

 • Allmän tillsyn och skötsel, rondering
 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Jour
 • Uthyrning av lägenheter åt uppdragsgivare
 • Lokalvård
 • Snö- och halkbekämpning

Ekonomisk förvaltning

FR erbjuder ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter, privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsföretag. 

Snöröjning

FR  har beredskap och resurser när vintern kommer; allt från handskottning, sandning till snöplogning erbjuds. Vår snöröjning omfattar handelsområden, företag, skolor , fastigheter, trottoarer, entréer, gång- och cykelvägar.Vi är uppdaterade med dagliga väderprognoser.

Tjänster:

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning

Maskinsopning, sand- och flisupptagning

Vi erbjuder maskinsopning anpassade efter kundens behov, vi har ett flertal olika maskiner. Från saneringsarbeten till underhållssopning.Vi utför maskinsopning på vägar, planer, parkeringar, garage, samt kontinuerlig underhållssopning.Vi utför sand- och flisupptagning direkt efter vintern.

Tjänster:

 • Maskinsopning
 • Underhållssopning
 • Sand- och flisupptagning

Företagsservice

Vi tillhandahåller en bred kompetens och erbjuder de tjänster som du som företagare önskar. Vi har idag samarbete med ett flertal stora företag i Borås som köper vår tjänster. Vi skräddarsyr tjänsterna efter behov.

Entreprenad

Vi anlägger och skapar yttre miljöer. Små som stora projekt.

Välkommen att kontakta mig för mer information

Filip Nyman
Ansvarig Affärsområde Fastighet
033-12 30 80
filip@f-r.se